Dnes je neděle 18.02.2018  |  
domů  |   tisk  |   mapa webu  |   napište nám
Trvalé informace

Publicita DOTACE
Kanalizační řád obce Březí
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
ČOV - čistírna odpadních vod

     V obci bude vybudována nová čistírna odpadních vod (ČOV) a oddílná splašková kanalizace, do které je možno vypouštět pouze splaškové vody.  To znamená vody z kuchyně, koupelny, pračky, výlevky. Do splaškové kanalizace nesmí být svedeny vody dešťové, výbušné látky, jedy, postřiky, kyseliny, kvasnice, výpalky atd., tedy vody, které mají devastující účinek na technologii ČOV.
     Termín uvedení do zkušebního provozu  je 1.6.2014. Stavbu realizuje firma VHS Břeclav, technický dozor investora zabezpečuje ing. Martin Vinter.
     Ke každé nemovitosti musí být autorizovanou osobou zpracována projektová dokumentace (PD) na kanalizační přípojku a následně zřízena jedna kanalizační odbočka, ukončená revizní šachtičkou.  Hloubku a místo jejího uložení si určí majitel nemovitosti (případně objednaný zhotovitel). Občané byli již vyzváni, aby se připojili na splaškovou kanalizaci co nejdříve a v co největším množství.  Množství čištěných odpadních vod je totiž jedno z důležitých kritérií sledovaných poskytovatelem dotace (Operační program životní prostředí). Přesné instrukce jsou i na Úřední desce obecního úřadu. Zpracovatelé PD jsou doporučeni tři: Firma Veselý Břeclav, Enviconsult Brno a Sun House Engineering Brno. Na základě pověření majitele nemovitosti projedná zpracovatel PD s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, následně zajistí u stavebního úřadu v Mikulově vydání územního souhlasu. Územní souhlas je doklad, na základě kterého je možno přípojku zrealizovat.

Další informace:
Pracovní tým s kontakty,  Zápis ze dne 25.1.2013,     Koordinační situace stavby,
Časový harmonogram postupu prací, Objednávka firmy Milan Veselý, Objednávka firmy Enviconsult,
Objednávka firmy Sun House Engineering Brno

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ - NOVÉ BYDLENÍ V BŘEZÍ

Obec Březí připravuje novou rozvojovou lokalitu pro stavbu rodinných domů. Prodej pozemků byl již zahájen. Bližší informace o projektu získáte na webových stránkách www.novebydlenivbrezi.cz, nebo na telefonním čísle +420 539 029 371.

< Předchozí12Následující >