Dnes je úterý 21.08.2018  |  
domů  |   tisk  |   mapa webu  |   napište nám
Územní plán

Územní plán je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Březí a na Městském úřadě v Mikulově, Odboru stavebním a životního prostředí - dveře č. 233.

Textová část:

 - Opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚP Březí
 - Návrh
 - Odůvodnění

Grafická část:

 - Hlavní výkres
 - Technická infrastruktura - voda, kanalizace
 - Technická infrastruktura - energetika a spoje
 - Výkres - veřejně prospěšné stavby, opatření
 - Výkres základního členění
 - Výkres širších vztahů
 - Koordinační výkres
 - Výkres záboru ZPF

Vyhodnocení vlivu na ŽP:

 - SEA