Menu
Obec Březí
Březí

Czech Point a ověřování

Základní informace o projektu Czech POINT
Ověřené výstupy z Czech POINTu získáte na pracovišti Obecního úřadu Březí

Pracovní doba kanceláře Obecního úřadu Březí
Pondělí: 07:00-17:00 hod.
Středa:   07:00-17:00 hod.
Pátek:    07:00-12:00 hod.

Polední přestávka: 12:00-13:00 hod.

Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Registr živnostenského podnikání pro fyzické osoby
 • Registr živnostenského podnikání pro právnické osoby
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstříku trestů
 • Bodové hodnocení osoby

Ceník

Obchodní rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Živnostenský rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Katastr nemovitostí

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Rejstřík trestů

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč  
 • Cena za každou další i započatou stránku: 0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík - IČ subjektu

Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů

 • Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.
 • K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. 
 • Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
 • Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost

Výpis bodového hodnocení osoby

 • O výpis může požádat osoba, které se výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) nebo také zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.

Rychlé odkazy

Obec Březí

Původní obec byla založena v 11. nebo 12 století v blízkosti tehdejšího "Schaflerhofu", u zdroje vody. Bratelsbrunn, r.1249 jmenován poprvé jako součást majetku kounického kláštera. Jméno Bratelsbrunn, pravděpodobně složeno ze slov Bratio a brunn (studna). Starý Bratelsbrunn byl spustošen a zničen válkami a kromě jediné osady srovnán se zemí.

Z 24.dubna 1576 pochází "Vyhlášení" hrabě Thurna o nabídce ke stěhování do Bratelsbrunnu. Je to nejstarší listina obce,rodný list nového Bratelsbrunnu.

více informací

 

 • rok 1 310
  První pís. zmínka
 • 1 766
  Počet obyvatel
 • 191 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 590
  Počet domů